Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році icon

Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році
НазваПравила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році
Сторінка1/2
Дата28.05.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипПравила
  1   2


“ПОГОДЖЕНО”


“_____” __листопада__ 2011 р.


Перший заступник Міністра освіти і

науки, молоді та спорту України

____________________/Суліма Є.М./

(підпис)

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


“_15_” _листопада__ 2011 р.


Ректор Одеського державного

екологічного університету

________________ /Степаненко С.М./

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У 2012 РОЦІ
Затверджено приймальною комісією

Одеського державного екологічного

університету 15 листопада 2011 року,

протокол № 1


Одеса - 2011

Провадження освітньої діяльності у Одеському державному екологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України: серія АГ № 508299 від 08.14.2011р., термін дії ліцензії по 01.07.2014р., серія АВ № 506577 від 25.02.2010р., термін дії ліцензії по 01.07.2014р., серія АВ № 506578 від 25.02.2010р., термін дії ліцензії по 01.07.2014р., серія АВ № 529523 від 10.06.2010р., термін дії ліцензії 01.07.2015р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеського державного екологічного університету (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1179 від 12 жовтня 2011 року «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2012 році» та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959.


І. Загальні положення


  1. Одеський державний екологічний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в межах ліцензованих обсягів, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах – вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, що є у структурі Одеського державного екологічного університету: Харківському та Херсонському гідрометеорологічних технікумах ОДЕКУ та Центру магістерської підготовки (м. Севастополь) /див. додаток 1/.

  2. До Одеського державного екологічного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

  3. Прийом до Одеського державного екологічного університету та його відокремлених структурних підрозділів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць в студентських гуртожитках Одеського державного екологічного університету гарантовано. Студентські гуртожитки університету знаходяться у задовільному санітарно-технічному стані, мають гаряче та холодне водопостачання, електроплити, обладнані душовими кімнатами, пральнями, кімнатами для сушіння, прасування, приміщеннями для занять, кімнатами відпочинку та обладнаними спортивними кімнатами. В кожній кімнати залежно від загальної площі розміщуються 3-4 мешканця.

  5. Для іногородніх вступників, які успішно витримали конкурсний відбір на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та зараховані на денну форму навчання Одеського державного екологічного університету, надання місць у студентських гуртожитках університету незалежно від джерел фінансування підготовки гарантовано.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання в Одеський державний екологічний університет, в т.ч. в відокремлені структурні підрозділи – Харківський та Херсонський гідрометеорологічний технікуми ОДЕКУ, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання в відокремлених структурних підрозділах Одеського державного екологічного університету – Харківському та Херсонському гідрометеорологічному технікумах ОДЕКУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання в Одеський державний екологічний університет для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  4. На навчання в Одеський державний екологічний університет, в т.ч. у відокремлений структурний підрозділ – Центр магістерської підготовки ОДЕКУ (м. Севастополь), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  5. Одеський державний екологічний університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» (див. додаток 2).

  6. Харківський та Херсонський гідрометеорологічні технікуми Одеського державного екологічного університету приймають на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» та від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста».

  7. Одеський державний екологічний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу напряму підготовки (спеціальності) відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.8. Одеський державний екологічний університет, який здійснює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Одеський державний екологічний університет приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством оборони України


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у Одеському державному екологічному університеті, в т.ч. у його відокремлених структурних підрозділах, здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти в Одеському державному екологічному університеті проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма

навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

14 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

6 вересня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

13 вересня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21 – 31 липня 2012 року

7 – 13 вересня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 год.

1 серпня 2012 року

не пізніше 12.00 год. 14 вересня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року

за державним замовленням – не пізніше 22.09. 2012р.; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 30 вересня 2012 року4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання в Одеський державний екологічний університет вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

4.2.1. Прийом документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на денну форму навчання всіх напрямів підготовки та спеціальностей для всіх категорій вступників:

- прийом документів - з 11 червня 2012 року по 10 липня 2012 року;

- конкурсне випробування – 11 липня 2012 року.

Рейтингові списки вступників оголошуються – не пізніше 12.00 години 13 липня 2012 року. Рішення щодо зарахування вступника до Одеського державного екологічного університету на підготовку за освітньо-професійною програмою бакалавра приймається Приймальною комісією університету не пізніше 18 липня 2012 року.

Зарахування на денну форму навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра проводиться не пізніше 23 липня 2012 року на місця державного замовлення та не пізніше 25 липня 2012 року на підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4.2.2. Прийом документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на заочну форму навчання всіх напрямів підготовки та спеціальностей для всіх категорій вступників:

- прийом документів - з 14 серпня 2012 року по 13 вересня 2012 року;

- конкурсне випробування – 14 вересня 2012 року.

Рейтингові списки вступників оголошуються не пізніше 12.00 години 15 вересня 2012 року. Рішення щодо зарахування вступника до Одеського державного екологічного університету на підготовку за освітньо-професійною програмою бакалавра приймається Приймальною комісією університету не пізніше 21 вересня 2012 року.

Зарахування на заочну форму навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра проводиться не пізніше 25 вересня 2012 року на місця державного замовлення та не пізніше 30 вересня 2012 року на підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Одеський державний екологічний університет, в т.ч. на базі відокремленого структурного підрозділу ОДЕКУ – Центру магістерської підготовки (м. Севастополь), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

4.3.1. Прийом документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форми навчання всіх напрямів підготовки та спеціальностей для всіх категорій вступників за освітньо-професійною програмою спеціаліста проводиться:

- прийом документів - з 28 червня 2012 року по 27 липня 2012 року;

- фахове конкурсне випробування – 30 липня 2012 року.

Рейтингові списки вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» оголошуються – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2012 року. Рішення щодо зарахування вступника до Одеського державного екологічного університету на підготовку за освітньо-професійною програмою спеціаліста приймається фаховою атестаційною комісією не 03 серпня 2012 року та офіційно оголошується не пізніше наступного дня після прийняття рішення фахової атестаційної комісії.

Зарахування на денну форму навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста проводиться не пізніше 14 серпня 2012 року на місця державного замовлення та не пізніше 25 серпня на підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4.3.2. Прийом документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форми навчання всіх напрямів підготовки та спеціальностей вступників за освітньо-професійною програмою магістра проводиться:

- прийом документів – з 28 червня 2012 року по 27 липня 2012 року;

- конкурсні випробування проводяться з 30 липня по 05 серпня 2012 року.

Рейтингові списки вступників оголошуються - не пізніше 12.00 години 06 серпня 2012 року. Рішення щодо зарахування вступника до Одеського державного екологічного університету на підготовку за освітньо-професійною програмою магістра приймається фаховою атестаційною комісією не пізніше 10 серпня 2012 року та офіційно оголошується не пізніше наступного дня після прийняття рішення фахової атестаційної комісії.

Зарахування на денну форму навчання за освітньо-професійною програмою магістра проводиться не пізніше 15 серпня 2012 року на місця державного замовлення та не пізніше 25 серпня на підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4.4. Прийом документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до Одеського державного екологічного університету на підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу напряму підготовки 040105 «Гідрометеорологія», визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством оборони України.

4.5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до Одеського державного екологічного університету на підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

В заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; рік, місяць, день народження; поштова адреса мешкання; найменування університету, обраний напрям підготовки – 040105 "Гідрометеорологія".

За бажанням вступник може до 29 червня 2012 року подати заяву безпосередньо голові приймальної комісії - ректору Одеського державного екологічного університету, в якій додатково вказує районний (міський) військкомат, де він перебуває на військовому обліку.

4.6. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету працює з 11 червня по 13 вересня 2012 року щоденно без вихідних з 08.50 по 18.00 год. Прийом документів вступників денної та заочної форм навчання здійснюється щоденно з 9.00 по 17.00 год.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад


5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Одеського державного екологічного університету, у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

За бажанням вступник має право подати заяву до Одеського державного екологічного університету в електронній формі відповідно до “Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів” (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 111179 від 12.10.2011 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2011р. за № 1222/19960).

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія Одеського державного екологічного університету засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів на відповідний рівень та форму підготовки.

5.5. Вступники мають право подавати до Приймальної комісії та відбіркових комісій Одеського державного екологічного університету сертифікат незалежного оцінювання, виданий Українським центром оцінювання якості освіти у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Одеського державного екологічного університету, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому до ОДЕКУ у 2012 році, та вступають на навчання до Одеського державного екологічного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за денною формою навчання.

5.8. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року за № 1179.

5.9.Вступник може подати заяву в паперовому або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) в Одеському державному екологічному університеті. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної (відбіркової) комісії Одеського державного екологічного університету до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.10. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Одеському державному екологічному університеті або його відокремлених структурних підрозділах.

5.11. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Одеському державному екологічному університеті або його відокремлених структурних підрозділах:

- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.12. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором. Перелік конкурсних предметів наведений у додатку 3.

5.13. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Одеському державному екологічному університеті за їх вибором.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих Правил прийому в ОДЕКУ у 2012 році).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.16. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.18. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Одеського державного екологічного університету та його відокремлених структурних підрозділів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 3).

Одеський державний екологічний університет за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 Правил прийому в Одеський державний екологічний університет у 2012 році. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків передбачених пунктами 5.10 та 5.11 У Розділу цих Правил прийому в ОДЕКУ у 2012 році.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання у відокремлені структурні підрозділи Одеського державного екологічного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Програми вступних випробувань, які проводяться для окремих категорій вступників безпосередньо в університеті, розробляються і затверджуються на засіданні Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до конкурсних завдань розділів, що виходять за межі зазначених програм підготовки середньої загальноосвітньої школи. Програми вступних іспитів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Одеського державного екологічного університету (www.odeku.edu.ua) та інформаційних дошках приймальної комісії університету.

Для осіб, які не атестовані з української мови і літератури, приймальна комісія Одеського державного екологічного університету проводить вступний екзамен з російської мови та літератури.

6.9. Усі особи, які вступають в Одеський державний екологічний університет на підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу обов’язково проходять додаткове психологічне обстеження, тестування з оцінки рівня фізичної підготовленості та додатковий медичний огляд.

6.10. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання.

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір".

Кандидати, у яких при тестуванні з оцінки індивідуальних психологічних якостей набрали менше 50% (менше 35 балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до Одеського державного екологічного університету виключаються.

6.11. Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Рівень фізичної підготовленості оцінюється, як "зараховано" або "незараховано". Для отримання оцінки “зараховано” необхідно виконати кожну з трьох вправ, призначених для перевірки, не нижче оцінки “задовільно”:

для кандидатів з числа цивільної молоді:

 • біг на 100 м ? 15,2 с;

 • біг на 3 км ? 13 хв. 10 с;

 • підтягування на перекладині ? 8 разів.

При отриманні оцінки "незараховано" вступник із числа кандидатів для вступу до Одеського державного екологічного університету виключається. Рішення приймальної комісії університету щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом. Загальна оцінка "незараховано" ставиться також у випадку, як що абітурієнт не виконав норматив з будь-якій справи.

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки кандидат для вступу повинен пред’явити паспорт громадянина України та приписне свідоцтво перед виконанням кожної контрольної вправи. Без наявності зазначених документів абітурієнт не допускається до виконання контрольних вправ.


Нормативи

для визначення рівня фізичної підготовленості (Додаток 9 до НФП-97 зі змінами

введеними наказом МО України від 3.08.07 № 444)


Категорії кандидатів до вступу

Оцінки

Підтягування на перекладині

Біг на 3 км

Біг на 100 м

№2

№23

№27

разів

хв., сек.

сек.

Кандидати з числа цивільної молоді (юнаки)

5

14

12,20

14,0

4

11

12,35

14,4

3

8

13,10

15,2


6.12. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується Положення «Критерії проведення конкурсного відбору осіб, які вступають в Одеський державний екологічний університет за освітньо-професійними програмами підготовки “спеціаліст” та “магістр”» (затверджено 27.10.2008р. зі змінами та доповненнями від 25.01.2010р. та 10.11.2011р.):

6.12.1. На програму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі - ОКР) „спеціаліст” приймаються особи, які здобули вищу освіту за ОКР „бакалавр” за відповідним напрямом підготовки.

На програму підготовки за ОКР „магістр” приймаються особи, які здобули вищу освіту за ОКР „бакалавр” або „спеціаліст” за відповідним напрямом підготовки.

6.12.2. Конкурсний відбір на програми підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на підставі сумарного конкурсного балу абітурієнта.

Сумарний конкурсний бал розраховується у відносних одиницях – відсотках, як сума складових успішності навчання, наукової діяльності абітурієнта на попередньому етапі навчання та/або вступних іспитів.

Складові сумарного конкурсного балу абітурієнта, які оцінені у іншій системі оцінювання (трьохбальній - «задовільно»-«добре»-«відмінно») переводяться у відносні від максимально можливого результату (який оцінюється у 100 %) одиниці згідно додатку 5.

6.12.3. Під час проведення конкурсного відбору абітурієнтів, які вступають в університет за освітньо-професійною програмою підготовки „спеціаліст” до сумарного конкурсного балу абітурієнта враховуються:

 • середній накопичений навчальний рейтинг згідно п. 3.2 Положення „Про проведення підсумкового контролю знань студентів Одеського державного екологічного університету” або середній бал успішності за додатком до диплому (для осіб, які не навчалися в ОДЕКУ). Перевід оцінок наведених у додатку до диплому вступника за попередній період навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється згідно з п. 6.2. цих правил прийому та додатку 2;

 • оцінка у відносних одиницях, яка отримана абітурієнтом під час складання Державного іспиту зі спеціальності по напряму підготовки на ОКР „бакалавр” або вступного іспиту.

Особи, які вступають в Одеський державний екологічний університет на підготовку за освітньо-професійною програмою „спеціаліст” та не мають у додатку до диплому за попередній період навчання оцінки з Державного іспиту по спеціальності (напряму) складають в університеті вступний іспит за програмою Державного іспиту за відповідними напрямом підготовки.

Вступний іспит проводиться у письмовій формі. Тестові завдання та критерії оцінювання іспиту розробляються відповідними атестаційними фаховими комісіями Приймальної комісії університету на основі затверджених в університеті програм Державного іспиту з ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей.

Програму конкурсного випробування для кожної з ліцензованих спеціальностей, порядок проведення відповідних заходів та критерії конкурсного відбору із зазначеною категорією вступників затверджує Голова приймальної комісії Одеського державного екологічного університету. Програма та критерії проведення конкурсного відбору виставляються на веб-сайті ОДЕКУ та розміщуються на інформаційних дошках приймальної комісії університету за чотири місяці до початку прийому документів для зазначеної категорії вступників Одеського державного екологічного університету.

В якості додаткових показників при зарахуванні на програму підготовки «спеціаліст» за заочною формою навчання до сумарного конкурсного балу абітурієнта враховуються:

- робота за фахом, яка співпадає за обраним напрямом підготовки (підтверджена завіреним витягом з трудової книжки) додає 10% (в установах, закладах та підприємствах державної форми власності) або 5% (в установах, закладах та підприємствах недержавної форми власності);

- наявність підписаної трьохсторонньої угоди на підготовку за обраною спеціальністю (спеціалізацією) з боку студента та органу державного управління або місцевого самоврядування, державної установи, закладу або підприємства додає 10 %;

- наявність клопотання на цільову підготовку за обраною спеціальністю (спеціалізацією) від органу державного управління або місцевого самоврядування, установи, закладу або підприємства додає 5 %.

6.12.4. Під час проведення конкурсного відбору абітурієнтів, які вступають в університет за освітньо-професійною програмою підготовки „магістр” на базі ОКР „бакалавр” до сумарного конкурсного балу абітурієнта враховуються такі критерії:

 • накопичений навчальний рейтинг згідно п. 3.2 Положення „Про проведення підсумкового контролю знань студентів” від 25.05.04р. з наступними змінами та доповненнями або середній бал успішності (для осіб, які не навчалися в ОДЕКУ) абітурієнта за попередній період навчання на ОКР „бакалавр”, віднесений до кількості семестрів, за які він отриманий;

 • оцінка у відносних одиницях, яка отримана абітурієнтом під час складання фахового вступного іспиту;

 • оцінка у відносних одиницях вступного іспиту з іноземної мови. Наявність міжнародного сертифікату про знання іноземної мови зараховується замість вступного іспиту з оцінкою 100%.

6.12.5. В якості додаткових критеріальних показників при зарахуванні на програму підготовки „магістр” до сумарного конкурсного балу абітурієнту враховуються:

 • підтримка з боку випускаючого кафедри університету відповідної спеціальності дає додаткові 2 % у сумарний рейтинг вступника;

 • рекомендації Державної екзаменаційної комісії про можливість подальшого навчання за освітньо-професійною програмою „магістр” додає до сумарного рейтингу 3 %;

 • наявність залікових кредитів з наукової діяльності (ЗКНД) за попередній період навчання додає до сумарного рейтингу додаткові відсотки за такою формулою (5% х кількість отриманих ЗКНД).

Додаткові критеріальні показники до сумарного конкурсного рейтингу абітурієнта враховуються відповідно встановленої в університеті процедури (Положенням) та на підставі документально підтверджених показників. Нормативні документи (Положення), які встановлюють порядок обчислення та врахування додаткових конкурсних балів в обов’язковому порядку розглядаються та затверджуються на засіданні приймальної комісії ОДЕКУ та за чотири місяця до початку прийому документів розміщуються офіційному веб-сайті університету та інформаційних дошках приймальної комісії.

6.12.6. При прийомі на програми магістерської підготовки професійного спрямування за заочною формою навчання для всіх категорій вступників встановлюється додаткова обов’язкова вимога – наявність підписаної трьохсторонньої угоди («університет»-«магістр»-«підприємство») на цільову підготовку фахівця за ОКР «магістр» або робота за фахом, яка співпадає за обраним напрямом підготовки.

6.12.7. У випадку, коли абітурієнт подає до приймальної комісії Одеського державного екологічного університету документи (диплом, додаток до диплому), в яких результати успішності наведені у трьохбальній системі(«задовільно»-«добре»-«відмінно»), в конкурсну відомість вноситься відносний показник успішності та результати Державного іспиту з спеціальності, перераховані відповідно до додатку 5.

6.12.8. Зведені результати конкурсного відбору по кожній спеціальності (спеціалізації), освітньо-кваліфікаційного рівня, форми навчання та джерел фінансування наводяться у конкурсній відомості за формою додатку 6.

6.12.9. Якщо абітурієнт під час складання фахового вступного іспиту отримав відносну оцінку менше 60% - зазначений результат вважається незадовільним. До подальшої участі у конкурсному відборі за програмами підготовки «спеціаліст» або «магістр» цей абітурієнт не допускається.

6.13. Випускники вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (коледж, технікум), які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 040105 "Гідрометеорологія", 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 030601 „Менеджмент”, 050101 „Комп’ютерні науки”, 090201 “Водні біоресурси та аквакультура”, проходили підготовку за інтегрованими навчальними планами зараховуються на денну або заочну форму навчання Одеського державного екологічного університету для продовження в установленому порядку підготовки за на перший (зі скороченим терміном навчання) або на третій курс (з нормативним терміном навчання) за програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.

Загальний обсяг прийому за державним замовленням та контрактною формою навчання для цієї категорії абітурієнтів визначається з урахуванням загального ліцензованого обсягу прийому напряму підготовки, обсягу державного замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та фактичної кількості студентів відповідного курсу (2012/2013 навчальний рік), які навчаються за державним замовленням, за рахунок пільгових довгострокових кредитів та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

6.14. Конкурсний відбір випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які зараховуються до університету для підготовки за інтегрованими планами (денна або заочна форма навчання) на програму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, здійснюється на підставі сумарного конкурсного балу абітурієнта.

Сумарний конкурсний бал розраховується у відносних одиницях – відсотках, як сума складових успішності навчання абітурієнта на попередньому етапі навчання та фахового вступного іспиту у формі тесту.

Складові сумарного конкурсного балу абітурієнта, які оцінені у іншій системі оцінювання (трьохбальній - «задовільно»-«добре»-«відмінно») переводяться у відносні від максимально можливого результату (який оцінюється у 100 %) одиниці згідно додатку 5.

6.15. Програму фахового конкурсного випробування, для осіб які вступають до університету за інтегрованими планами підготовки, по кожному напряму підготовки, порядок проведення відповідних заходів та критерії конкурсного відбору із зазначеною категорією вступників затверджує Голова приймальної комісії Одеського державного екологічного університету. Програма та критерії проведення конкурсного відбору виставляються на веб-сайті ОДЕКУ та розміщуються на інформаційних дошках приймальної комісії університету за чотири місяці до початку прийому документів для зазначеної категорії вступників Одеського державного екологічного університету.

6.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени (випробування) у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому в ОДЕКУ у 2012 році мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах (випробуваннях) та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів (випробувань) не допускається.

6.17. Апеляції на результати вступних екзаменів (випробувань), що проведені вищим навчальним закладом , розглядає апеляційна комісія Одеського державного екологічного університету або апеляційні комісії відокремлених структурних підрозділів ОДЕКУ.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі - апеляція) повинна подаватись в день проведення усного екзамену (співбесіди), а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція подається особисто вступником тільки в письмовій формі за зразком, який затверджується головою Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету до початку вступних випробувань (іспитів).

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії університету не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Відсутність вступника на засіданні апеляційної комісії не може явитися причиною оскарження рішення апеляційної комісії з боку вступника.

На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Під час розгляду апеляції сторонні особи, в тому числі члени відповідних предметних, фахових атестаційних та інших комісій Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету, за виключенням вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Розгляд кожної апеляції проводиться якщо на засіданні апеляційної комісії присутні голова та не менше 2/3 членів комісії з даного предмету. Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол з висновками щодо оцінки роботи (відповіді) вступника підписується всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні.

Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи (результатів усного випробування, співбесіди тощо), про що особисто вступником робиться відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

У разі відсутності вступника на засіданні приймальної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії секретар комісії здійснює відповідний запис у протокол засідання апеляційної комісії.

Якщо за наслідками розгляду апеляції комісія приймає рішення про зміну результатів попереднього вступного випробування (іспиту), нова оцінка знань абітурієнта виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційній відомості та екзаменаційного листа. Кожна нова оцінка вступного іспиту (випробування), як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.


VII. Цільовий прийом до Одеського державного екологічного університету


7.1. Цільовий прийом організовується:

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

- відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.4. Особи, які вступають до Одеського державного екологічного університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому , згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними уповноваженими органами освіти, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.5. Установлена квота цільового прийому не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.6. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних конкурсних балів, визначених на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.7. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Одеського державного екологічного університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує Голова Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету або голови відбіркових комісій (відокремлених структурних підрозділів) Приймальної комісії ОДЕКУ – директори Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


9.1. Зараховуються до Одеського державного екологічного університету відповідно до розділу XІІ цих Правил прийому в ОДЕКУ у 2012 році за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

- інформатики та інформаційні технології – при вступі на напрям 050101 «Комп’ютерні науки»;

- біологія з екологією – при вступі на напрями підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 090201 «Водні біоресурси та аквакультура».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Особам, з числа професійно орієнтованої молоді, які в поточному 2011/2012 навчальному році – переможці або призери (нагороджені дипломами І-ІІ ступенів) загально університетських олімпіад з екології, комп’ютерних наук, гідрометеорології, менеджменту та водних біоресурсів додатково зараховуються 15 балів за умови, якщо вступають на відповідний напрям підготовки.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам, з числа професійно орієнтованої молоді, які в поточному 2011/2012 навчальному році пройшли довузівську підготовку на базі підготовчого відділення Одеського державного екологічного університету, успішно склали випускні іспити підготовчого відділення додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Загальна кількість додаткових балів визначається за результатами випускних іспитів підготовчого відділення ОДЕКУ відповідно до нижченаведеної таблиці.


Загальна кількість додаткових конкурсних балів за результатами підсумкової атестації

Середній бал успішності за результатами випускних іспитів підготовчого відділення ОДЕКУ у 2012 році

3,0 – 3,5

3,6 – 4,0

4,1 – 4.5

4,6 – 5,0

5

10

15

20


Зазначені бали додаються лише при умовах вступу на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки: 040105 «Гідрометеорологія», 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 050101 «Комп’ютерні науки».

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на ліцензовані підготовчі курси Одеського державного екологічного університету, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу Правил прийому в ОДЕКУ у 2012 році і нарахованих особам за результатами довузівської підготовки у 2011/2012 навчальному році, оприлюднюється приймальною комісією ОДЕКУ до 1 липня 2012 року.


^ X. Зарахування вступників на основі базової та повної вищої освіти, які досягли визначних навчальних успіхів


10.1. Переможці та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) 2-го етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей; 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук до конкурсного балу при вступі на освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки “спеціаліст” та “магістр” зараховується конкурсний бал за умови, якщо вони вступають на спеціальності відповідного рівня підготовки, для яких профільним є вступне випробування з навчальної дисципліни (спеціальності), з якої вони є переможцями (призерами).

10.2. Величина додаткового балу встановлюється:

переможцям та особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Норма цього розділу Правил прийому в ОДЕКУ у 2012 році, поширюється також на переможців та призерів міжнародних олімпіад за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями).

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.


^ XІ. Зарахування поза конкурсом


11.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу Правил прийому в Одеський державний екологічний університет встановлюється за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного ліцензованого в університеті напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу у 2012 році.

Зарахування осіб, визначених пунктом 11.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


XІI. Право на першочергове зарахування


12.1. Право на першочергове зарахування до Одеського державного екологічного університету та його відокремлених структурних підрозділів:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

- переможцям олімпіад з «Гідрометеорології», «Екології», «Комп’ютерних наук», «Водних біоресурсів», які проводяться Одеським державним екологічним університетом в поточному 2011/2012 навчальному році.

12.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.1 цих Правил прийому.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників Одеського державного екологічного університету


13.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

13.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

13.3. У межах кожної зазначеної в пункті 13.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

13.4. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

13.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті Одеського державного екологічного університет із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
  1   2

Схожі:

Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до яких розробляються І затверджуються Приймальними комісіями відповідних навчальних закладів
Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2010 році. – Рівне: рвв рдгу. – 2010 – 48с
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
«Лікувальна справа», «Педіатрія»; до 01. 07. 2012 р для спеціальності «Стоматологія»; «Лабораторна діагностика» – до 01. 07. 2013...
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconТермін дії ліцензії наведений у таблиці 1
Доповнити Правила прийому Судномеханічного технікуму Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році таким...
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Судномеханічного технікуму Керченського державного морського технологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Судномеханічному технікумі Керченського державного морського технологічного університету здійснюється...
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Національного університету «Острозька академія» в 2012 році Острог 2011 Правила прийому до Національного університету «Острозька академія» в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті "Острозька академія" здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету в 2013 році суми 2012
Провадження освітньої діяльності у Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету здійснюється...
Правила прийому одеського державного екологічного університету у 2012 році iconПравила прийому до Сумського державного університету в 2008 році
move to 0-17470302
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи