European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка1/14
Дата27.05.2012
Розмір1.45 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2011/2012

Спеціальність „Англійська мова та література”


ЧЕРНІВЦІ, 2011

Зміст


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 5

Структура та організація факультету 5

Деканат (0372) 58-48-45 5

Міжкафедральна лабораторія факультету 5

Фонетичний кабінет 5

Кафедри 5

Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства 5

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів 6

Кафедра англійської мови 6

Кафедра романської філології та перекладу 6

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів 7

Кафедра теорії та практики перекладу

^ Координатор від факультету та його заступники 7

Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєння ступенів і тривалості навчання за кожною з них
7Умови для навчання 8

Опис основних методів та форм викладання, навчання і способів оцінювання студентів, що використовуються на факультеті 8


^ СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА 9


Спеціальність „Англійська мова та література” 9

Структура спеціальності 9


ДИСЦИПЛІНИ 12


Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „бакалавр” 12

Основна іноземна мова (англійська) 12

Латинська мова 12

Ділове мовлення з елементами перекладу 13

Фонетика основної мови 13

Друга іноземна мова (англійська) 14

Писемне мовлення 15

Граматика основної мови (англійська) 15

Лексикологія 16

Стилістика 16

Основи наукового дослідження 17

Актуальні проблеми сучасної лексикології 17

Історія мови 18

Етика 18

Методика викладання іноземної мови в середній школі 18

Основи теорії мовної комунікації 19

Практика перекладу 20

Сучасна література країн, мова яких вивчається 20

Новітні технології вивчення іноземних мов 21

Аналіз художнього тексту 21

Теоретична граматика 22

Історія граматики основної мови (англійська) 22

Сучасні граматичні течії 23

Лінгвокраїнознавство основної мови (англійська) 23

Сучасні методи дослідження мови 24

Основи лінгвістики тексту 24


^ Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „спеціаліст” 24

Основна мова (англійська) 24

Друга іноземна мова (англійська) 25

Теорія та історія другої іноземної мови (англійська) 25

ЛКЗ другої мови (англійська) 26

Спецкурс (Типологія дискурсу) 26

Педпрактика 27


^ Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „магістр” 28

Основна мова (англійська) 28

Друга іноземна мова (англійська) 28

Теорія та історія другої іноземної мови (англійська) 29

ЛКЗ другої мови (англійська) 29

Спецкурс (Типологія дискурсу) 30

Методика викладання у вищій школі 30

Педагогічна практика 30

Соціологія 31


^ ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

факультету іноземних мов

1. Структура й організація факультету


Адреса: 5 корпус, ауд. 155

вул. Коцюбинського 2

58012 Чернівці

тел.: (0372)584845

ел. пошта: clg-mel@chnu.edu.ua

На факультеті навчається 1327 студентів на денній, 924 на заочній 400 і 3 студентів на екстернатній формі навчання.

Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.

До складу факультету входять кафедри: англійської мови; германського, загального та порівняльного мовознавства; романської філології та перекладу; іноземних мов для гуманітарних факультетів; іноземних мов для природничих факультетів.


^ Деканат (0372) 58-48-45 Декан

Кушнерик Володимир Іванович 58-47-35 (fax)

Заступник декана з навчально-методичної роботи та по заочному навчанню

Тоненчук Тетяна Василівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Собков Юрій Вікторович

^ Заступник декана з наукової роботи

Осовська Ірина Миколаївна

Методисти:

Грекул Ольга Мирославівна стаціонарного відділення

Бочан Марія Йосипівна заочного відділення

Секретарі:

Стик Любов Ігорівна стаціонарного відділення

Борсук Тетяна Петрівна заочного відділення

^ Фонетичний кабінет

Сустроєв Микола Семенович інженерФакультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Факультет іноземних мов ЧНУ було створено в 1954 році. До 1954 року він називався факультетом романо-германської філології і входив до складу філологічного факультету.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 4 випускні кафедри за програмами бакалавра (6.030500 – "Філологія" та "Переклад"), спеціаліста (7.030502 і 7.030507 – "Філологія" та "Переклад"), та магістра (8.030502 та 8.030507 ) за спеціальністю 0305 “Мова та література” (англійська, німецька, французька) і за спеціальністю "Переклад" (англійсько-український, німецько-український, французько-український) та 2 невипускні кафедри: іноземних мов для природничих факультетів та іноземних мов для гуманітарних факультетів, які забезпечує викладання теоретичних і практичних курсів іноземних мови для аспірантів та студентів 16 факультетів ЧНУ.

Зміст підготовки бакалаврів філології, спеціалістів – філологів, викладачів основної мови та літератури, вчителів другої іноземної мови (спеціальності “Англійська/німецька/французька мова та література”) / філологів, перекладачів; викладачів основної іноземної мови (спеціальності “Англійсько-/німецько-/французько-український переклад”) та магістрів філології – викладачів основної та другої іноземних мов (спеціальності “Англійська/німецька/французька мова та література”); перекладачів, викладачів основної іноземної мови (спеціальності “Англійсько-/німецько-/французько-український переклад”) відповідає державному стандарту освітньо-професійної програми та плану підготовки фахівців.


Кафедра англійської мови (в.о.зав. кафедри к.ф.н., доц. Н.Л. Львова) забезпечує викладання наступних курсів: англійської мови, теоретичної граматики, лексикології, стилістики, фонетики, історії англійської мови, практики перекладу, лінгвокраїнознавства, аналізу тексту, методики викладання англійської мови, літератури англомовних країн. Науковою темою кафедри є “Синхронічне та діахронічне дослідження функціонально-семантичних характеристик різнорівневих одиниць германських мов”. На кафедрі працює 1 професор, 8 кандидатів філологічних наук, з них 6 доцентів. Студенти та викладачі кафедри проходять стажування в вузах США й Канади. Випускники кафедри навчаються в аспірантурах Чернівецького, Київського та Львівського національних університетів, Центрального Європейського Університету, Саскачеванського університету (Канада), університету Бранзвік (Канада). Кафедра співпрацює з університетами Великобританії, Канади, США, Румунії; а також із організаціями: Освітній Громадянський Проект, Центральний Європейський Університет, Бритійська Рада, Корпус Миру, з Американськими та Британськими посольствами.

Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства (зав. кафедри д.ф.н., проф. Левицький В.В.) забезпечує читання курсів загального мовознавства на денному та заочному відділах факультетів іноземних мов та філологічному; обслуговує викладання лекційних курсів з історії мови, лексикиології, граматики, фонетики німецької мови факультету іноземних мов. Основною науковою проблематикою кафедри є лексична та фонетична семантика, історія і етимологія германських мов, міжрівневі відношення в німецькій та англійських мовах (лексика й морфологія, лексика та синтаксис, лексика і фонетика), функціональна стилістика. При кафедрі існує фахове наукове видання серії “Германська філологія” (Науковий вісник Чернівецького національного університету), існує аспірантура та докторантура за спеціаль­ністю 10.02.04 – германські мови з 1983 року. На кафедрі підготовлено 3-оє докторів та 40 кандидатів філологічних наук. У даний час до викладацького складу кафедри входять 3 доктори філологічних наук, професори, 11 кандидатів наук, з них 10 доцентів. Кафедра має угоди про співробітництво з Геттингенським та Боннським університетами Німеччини, Клагенфуртським університетом Австрії, підтримує зв’язки з університетами України (Львів, Київ, Одеса, Донецьк, Івано-Франківськ, Ужгород), Білорусі (Мінськ), Росії (Москва, Санкт-Петербург), Польщі (Гданськ), Румунії (Яси), Чехії (Прага), Німеччини (Бохум, Трір), США (Мініаполіс).

Кафедра романської філології та перекладу (зав. кафедри д.ф.н., проф. М.М. Попович) забезпечує читання курсів: лексикології, стилістики, лінгвокраїнознавства, основ теорії мовної комунікації, комунікативного методу викладання, аналізу художнього тексту, теорії другої іноземної мови, вступу до романської філології, історії мови, методики викладання іноземної мови, практики перекладу, теоретичної граматики, історії лінгвістичних вчень, практики мови. Основними напрямами наукових інтересів кафедри є: дослідження в галузі граматики французької мови (діахронічний та синхронічний аспекти), вивчення лексичної семантики в асоціативних зв’язках, розробка проблеми літературознавства й художнього перекладу, висвітлення франко-українських літературних зв’язків, розробка та застосування психолого-методологічних прийомів вивчення іноземних мов. На кафедрі працюють 2 доктори філологічних наук, професори, 7 кандидатів філологічних наук, доцентів. Науковці кафедри тісно співпрацюють із провідними навчальними закладами України; в літературознавчій сфері зав’язалася творча співпраця з університетом у м. Нансі та Мец (Франція).

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів (зав. кафедри д.ф.н., проф.. О.Д. Огуй) створена у 2001 році на базі кафедр германських мов для неспеціальних факультетів та секції другої іноземної мови. Це не випускна кафедра. Штат кафедри складає 2 доктори філологічних наук, 10 кандидатів наук. Основні напрямки діяльності кафедри – забезпечення викладання англійської та німецької мов для аспірантів і студентів 12-ти факультетів ЧНУ; теоретичних курсів з лексикології німецької мови для студентів факультету іноземних мов. Викладачі кафедри щороку беруть участь в роботі журі олімпіади школярів на краще знання іноземних мови, ведуть практичні заняття в реферативних групах (після завершення короткого курсу англійської мови), що надає змогу випускникам неспеціальних факультетів отримати дипломи викладача–референта. Усі викладачі кафедри працюють над науковою темою “Функціональні характеристики мовних одиниць у словниках та текстах: їх відтворення та методика викладання”. Основні напрямки в межах наукової теми: полісемія та поліномінація, лексична семантика, лексикологія, граматика, текст та його стиль, мова та мовлення. Протягом 2000–2001 н.р. та 2002–2003 н.р. викладачі кафедри (доц. Архелюк В.В. та Кушнірик А.В.) проходили стажування у США за програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта.

На всіх кафедрах факультету ведеться творча науково–методична робота над створенням навчальних посібників, підручників та методичних розробок. Викладачі факультету беруть участь у міжнародних, республіканських і міжвузівських наукових конференціях.

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів (зав. кафедри д.ф.н., проф. Кушнерик В.І.) створена у 1976 році для викладання іноземної мови на природничих факультетах. Це не випускна кафедра. Штат кафедри складає 1 доктор філологічних наук, 5 кандидатів наук, доцентів. Основні напрямки діяльності кафедри – забезпечення викладання англійської та німецької мов для аспірантів і студентів 12-ти факультетів ЧНУ. Викладачі кафедри щороку беруть участь в роботі журі олімпіади школярів на краще знання англійської та німецької мов, ведуть практичні заняття в реферативних групах (після завершення короткого курсу англійської або німецької мови), що надає змогу випускникам неспеціальних факультетів отримати дипломи викладача–референта. Усі викладачі кафедри працюють над науковою темою “Функціональні характеристики мовних одиниць”.

На всіх кафедрах факультету ведеться творча науково–методична робота над створенням навчальних посібників, підручників та методичних розробок. Викладачі факультету беруть участь у міжнародних, республіканських і міжвузівських наукових конференціях.

Кафедра теорії і практики перекладу (зав. кафедри д.ф.н., проф. В.Д.Бялик) кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра ТПП) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів з перекладу на кафедрах філологічного спрямування відповідних мов (кафедрі англійської мови, кафедрі німецької мови та кафедрі французької мови).

Мета створення кафедри: забезпечення висококваліфікованих спеціалістів з англо-українського, німецько-українського та французько-українського перекладу, підготовлених у вузі акредитації ІV рівня, для задоволення потреб, які викликані розширенням міжнародних зв’язків та глобалізаційними процесами у народному господарстві, інтенсифікацією міжнародного співробітництва, входження України в міжнародні інтеграційні структури. Кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів вступу до перекладознавства, історії перекладу, порівняльної граматики, порівняльної лексикології, порівняльної стилістики, основ мовної комунікації, особливостей перекладу художнього тексту та спеціальних текстів. Основними напрямами наукових інтересів кафедри є: дослідження в галузі міжмовної та міжкультурної комунікації, вивчення лексичної семантики в асоціативних зв’язках, розробка проблеми художнього перекладу, висвітлення особливостей функціонування різнорівневих мовних одиниць в перекладацькому процесі, розробка та застосування психолого-методологічних прийомів навчання перекладу. На кафедрі працюють 1 професор, 7 доцентів. Науковці кафедри тісно співпрацюють із провідними навчальними закладами України; а також з університетами Великобританії, Канади, США, Румунії; із організаціями: Освітній Громадянський Проект, Центральний Європейський Університет, Бритійська Рада, Корпус Миру, з Американськими та Британськими посольствами, Гете-інститутом


Координатор від факультету та його заступники

Координатор

Тоненчук Тетна Василівна

Понеділок 9.00-11.00, четвер 9.00-11.00

E-mail: clg-mel@chnu.cv.ua

Телефон: (0372) 584845


Заступники


Осовська Ірина Миколаївна

(0372) 584886

Тоненчук Тетяна Василівна

(0372) 584737

Собков Юрій Вікторович

(0372) 584835


^ Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєння ступенів і тривалості навчання за кожною з них


Спеціальність “Англійська мова та література”


• ступінь бакалавра (4 роки навчання): Бакалавр з аглійської філології.


• ступінь спеціаліста, (5 років навчання): Спеціаліст філолог. Викладач англійської та другої іноземної мови (німецької, французької).

магістра (5 років навчання): Магістр філолог. Викладач англійської та другої іноземної мови (німецької, французької).


Спеціальність “Німецька мова та література”


• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з німецької філології.


• ступінь спеціаліста, (5 років навчання): Спеціаліст філолог. Викладач німецької та англійської мови.

магістра (5 років навчання): Магістр філолог. Викладач німецької та англійської мови.


Спеціальність “Французька мова та література”


• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з французької філології.


• ступінь спеціаліста, (5 років навчання): Спеціаліст філолог. Викладач французької та англійської мови.

магістра (5 років навчання): Магістр філолог. Викладач французької та англійської мови.


Спеціальність “Англійсько-український переклад”


• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з аглійської філології.


• ступінь спеціаліста (5 років навчання): Спеціаліст. Філолог. Перекладач. Викладач англійської мови.

• ступінь магістра (5 років навчання): Магістр. Філолог. Перекладач. Викладач англійської мови.


Спеціальність “Німецько-український переклад”


• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з німецької філології.


• ступінь спеціаліста (5 років навчання): Спеціаліст. Філолог. Перекладач. Викладач німецької мови.

• ступінь магістра (5 років навчання): Магістр. Філолог. Перекладач. Викладач німецької мови.


Спеціальність “Французько-український переклад”


• ступінь бакалавра (4 роки навчання) Бакалавр з французької філології.


• ступінь спеціаліста (5 років навчання): Спеціаліст. Філолог. Перекладач. Викладач французької мови.

• ступінь магістра (5 років навчання): Магістр. Філолог. Перекладач. Викладач французької мови.


^ 4. Умови навчання

Підготовка фахівців за спеціальностями 6.030500/ 7.030502 і 8.030502 «Мова та література» (англійська, німецька, французька) та 6.030500/7.030507/ 8.030507 "Переклад (англійсько/німецько/французько-український)" повністю забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної роботи (в тому числі бібліотека, читальні зали, навчальні кімнати в гуртожитках, тощо) проживання та культурно-соціального життя студентів

Факультет іноземних мов для освітянської діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями 6.030500/ 7.030502 і 8.030502 «Мова та література» (англійська, німецька, французька) та 6.030500/7.030507/ 8.030507 "Переклад (англійсько/німецько/французько-український)" забезпечений повним обсягом як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Санітарний, технічний стан приміщень університету і, зокрема, V-го навчального корпусу (саме тут відбувається 90% навчального процесу із зазначеної спеціальності) є постійним об’єктом уваги керівництва університету. Навчальні аудиторії стовідсотково забезпечені необхідним обладнанням для навчання та самостійної роботи студентів. Наукова бібліотека (4 читальні зали), її філіал у студмістечку (1 читальний зал), кімната-читальня у гуртожитку повністю забезпечують потреби студентів у робочих місцях для підготовки до занять та необхідною літературою.

Площа аудиторного фонду на одного студента становить більше 11 м2.

Для забезпечення навчального процесу методичною літературою, періодикою, окремими ТЗН на факультеті діє міжкафедральна лабораторія (методичний кабінет). Також на факультеті нараховано 30 одиниць сучасної комп’ютерної, копіювальної та 10 одиниць звукозаписуючої техніки. За останні роки інформаційне забезпечення навчального процесу значно покращилося завдяки створенню в університеті мережі “Internet”. Для проведення навчального процесу обладнані такі лабораторії та навчальні класи:

Для проведення навчального процесу обладнані такі лабораторії та навчальні класи:

  • 15 навчальних аудиторій (6 корпус),

  • 1 (один) комп'ютерний клас (6 корп. ),

  • 3 комп'ютерних класи (5 корп.)

  • 22 навчальних аудиторій (5 корпус),

Тривалість роботи кожного студента з ЕОМ в середньому 2 год. на день. Усі комп’ютерні класи повним обсягом забезпечені сучасними персональними комп’ютерами, які об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet, а також налаштовані для виконання сучасних завдань. Кафедри повним обсягом оснащені персональними комп’ютерами.

Для виконання курсових і дипломної робіт, проведення педагогічної та перекладацької практик та навчального процесу в цілому широко застосовуються обладнання та території наукових підрозділів університету. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів є достатнім для повноцінного забезпечення роботи студентів.

Таблиця 3.4


Матеріально-технічне забезпечення спеціальностей

^ 6.030500/ 7.030502 / 8.030502 «Мова та література» (англійська, німецька, французька) та 6.030500/7.030507/ 8.030507 "Переклад (англійсько/німецько/французько-український)"


Назви приміщень за функціональним призначенням

Загальна площа приміщень, (м2)

У тому числі

К-ть аудіо-відео техніки, томів навч-ної літ-ри

власна (м2)

Орендо-вана (м2)

1. Площа всіх приміщень, що використовуються, усього:

- у т. ч. приміщень для занять студентів (слухачів, учнів тощо) усього

(аудиторні приміщення, кабінети,

лабораторії тощо)

- спортивні зали1454,6


1316,7

1316,7


137,9

1124,81454,6


1316,7

1316,7


137,987 од.

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників345,5345,54. Кафедральна бібліотека135135
2437 примірн.

5. Гуртожитки

3262,8

2637,2

625,6
6. Їдальні, буфети

191

191
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи