Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\

Наказ №199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв'язку та сфери інформатизації", затвердженої наказом Держкомзв'язку від 03.
Скачати 54.38 Kb.
НазваНаказ №199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв'язку та сфери інформатизації", затвердженої наказом Держкомзв'язку від 03.
Дата27.05.2012
Розмір54.38 Kb.
ТипНаказ


М
ІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ ЦЕНТРИ


Одеса 2007

Затверджено

рішенням Вченої ради

ОНАЗ ім. О.С.Попова

№ 3 від 25.11.2005 р.


ДЛЯ ВСІХ ІНСТИТУТІВ, ДЕКАНАТІВ, КАФЕДР,

ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ


Одеса 2005
^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. КИЇВ

Про створення структурних підрозділів-навчально-науково-виробничих центрів


Керуючись п.1 ст. 30 Закону України "Про вищу освіту", Указом Президента України від 17.02.2004 р. № 199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України" та на виконання розділу 4.3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв'язку та сфери інформатизації", затвердженої наказом Держкомзв'язку від 03.02.03 №19.


Наказую:


1. Затвердити наступні навчально-наукові виробничі центри (ННВЦ) Одеської національної академії зв'язку ім. О.С.Попова:

- Львівський ННВЦ на базі вищого професійного училища зв'язку, м. Львів;

- ННВЦ АР Крим на базі Професійно-технічного училища № 48 с. Калинівка, Джанкойського району АР Крим;

- Котовський ННВЦ - на базі Центру електрозв'язку № 5 Одеської філії ВАТ "Укртелеком", м. Котовськ;

- Донецький ННВЦ на базі Донецького технікуму промислової автоматики, м. Донецьк;

- Київський ННВЦ на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку, м. Київ;

- Вінницький ННВЦ на базі Вінницької філії ВАТ "Укртелеком", м. Вінниця;

- Запорізький ННВЦ на базі Запорізької філії "ВАТ "Укртелеком", м. Запоріжжя;

- Дніпропетровський ННВЦ на базі Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу, м. Дніпропетровськ.


2. Державному університету інформаційно-комунікаційних технологій створити навчально-науково-виробничі центри:

- Севастопольський ННВЦ на базі навчально-консультативного пункту
ДУІКТу, м. Севастополь;

- Ізмаїльський ННВЦ та на базі навчально-консультативного пункту
ДУІКТу, м. Ізмаїл;

- Львівський ННВЦ та на базі навчально-консультативного пункту
ДУІКТу, м. Львів;

- Дніпропетровський ННВЦ на базі Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу, м. Дніпропетровськ.


3. Ректору ОНАЗ ім. О.С.Попова (Воробієнко П.П.) та ректору ДУІКТ
(Кривуца В.Г.):

- планувати в навчально-науково-виробничих центрах освітню
діяльність в межах ліцензійного плану прийому за заочною та дистанційною
формами навчання;

- забезпечити центри матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.


4.Керівникам підприємств, установ та ВАТ надавати підтримку ННВЦ у практичній підготовці студентів на діючих підприємствах.


5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомзв'язку Коляденка В.А.

Голова

 1. Дійсне положення регламентує діяльність навчально-науково-виробничих центрів ОНАЗ ім. О.С. Попова (далі - Академія) і діє на підставі Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. № 2984-1; Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України № 93 від 8 квітня 1993 р.; наказу МО України № 351 від 20.12.94 р. - Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України; наказу ДКЗІУ № 160 від 29.12.99 р. - Про закріплення за вищими навчальними закладами місць практики.

 2. Навчально-науково-виробничий центр (ННВЦ) є структурним підрозділом Академії й організується з метою надання студентам допомоги у навчанні безпосередньо на місцях їхньої роботи та проживання, проходження студентами денної та заочної форм навчання ефективної виробничої та переддипломної практики на підприємствах зв'язку ВАТ "Укртелеком" та УДППЗ "Укрпошта".

3. Навчально-науково-виробничий центр створюється на базі обласних підприємств зв'язку ВАТ "Укртелеком" та УДППЗ "Укрпошта" з можливістю ефективного використання сучасного обладнання під час практичної підготовки фахівців, організації та впровадження дистанційного навчання, активного залучення до навчального процесу інженерно-технічних працівників

4. Рішення про створення навчально-науково-виробничого центру приймає Вчена рада Академії з урахуванням загальної чисельності студентів заочної форми навчання Академії за областями та на підставі пропозицій підприємств після їх вивчення та узгодження з обласними дирекціями ВАТ "Укртелеком” та УДППЗ "Укрпошта".

5. Академія з метою забезпечення роботи навчально-наукових-виробничих центрів укладає з підприємствами зв'язку двосторонній договір про оренду приміщень, лабораторій та устаткування тощо.

 1. До навчально-науково-виробничого центру прикріплюються студенти Академії, які проживають чи працюють на підприємствах даної чи суміжної області.

 2. Графік навчального процесу для ННВЦ на кожний навчальний рік розробляється навчальним відділом на початку навчального року.

 3. Навчально-науково-виробничі центри проводять усі форми і види навчальної та навчально-методичної роботи з базової підготовки з максимальним використанням технологій дистанційного навчання.

 4. Навчально-науково-виробничі центри Академії відносяться до основних структурних підрозділів.
 1. Управління діяльністю ННВЦ здійснює його керівник, який призначається наказом ректора Академії. Методисти ННВЦ призначаються ректором за поданням керівника.

 1. Основними обов'язками керівника ННВЦ є:
 • організація навчальних занять і контроль за їх якістю;

 • забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками і методичною літературою через місцеві бібліотеки та бібліотеку Академії;

 • контроль за своєчасним виконанням студентами навчального плану;
 • забезпечення організації і проведення практики відповідно до чинного законодавства;

 • установлення зв'язку з місцевими підприємствами, установами, а також громадськими організаціями з метою створення умов для нормальної роботи студентів, які працюють на цих підприємствах та установах, а також організація закріплення студентів за робочими місцями на виробництві відповідно до змісту навчальної програми та існуючих технологій на підприємстві;
 • проведення роз'яснювальної роботи на місцях серед населення через засоби масової інформації про умови прийому та методи навчання в Академії;

 • участь в організації нового прийому студентів в Академію;

- забезпечення навчально-науково-виробничого центру приміщеннями, необхідними приладами й обладнанням;

- своєчасне подання до відповідних підрозділів Академії звітів на інших матеріалів про роботу ННВЦ за установленими формами і в установлений термін.

 1. Заняття в ННВЦ проводять викладачі Академії та провідні фахівці підприємств за умовами погодинної оплати.

 1. Рішення про ліквідацію ННВЦ приймає Вчена рада Академії.

14. Складання кошторису витрат щодо діяльності навчально-науково-виробничих центрів покладається на планово-фінансовий відділ Академії.

 1. Контроль за роботою навчально-науково-виробничих центрів покладається на деканат дистанційного навчання.

Зарахування студентів до ОНАЗ, спеціальна підготовка, складання державних іспитів, захист дипломних проектів або робіт у навчально-науково-виробничих центрах не проводиться.


Схожі:

Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Інформаційно-бібліографічний відділ
Про схвалення Концепції Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської...
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Затверджено наказ Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова від 01. 02. 2011 р. №01-05-30
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Особливості формування професійної культури студентів інженерних спеціальностей постановка проблеми
Позитивні зміни на сучасному етапі в системі вищої освіти останніми роками набули стабільного характеру. Нові перспективи розвитку...
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, та інших нормативних актів з питань вищої освіти
Б79 Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи...
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Наказ №511-од про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області у 2012, 2013 роках
Закону України «Про освіту» від 23. 05. 1991 (зі змінами від 23. 12. 2010), обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2012...
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Верховна рада україни
У зв’язку з клопотанням Доннму ім. М. Горького та Міністерства охорони здоров’я України І з метою удосконалення підготовки фахівців...
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства...
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Наказ №146 Про проведення Всеукраїнської та 36-ї Міжнародної студентської олімпіади з програмування у 2011 році
На виконання Указу Президента України №926 від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в...
Наказ №199/2004 \"Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України\" та на виконання розділу 3 Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для галузі зв\Наказ №146 Про проведення Всеукраїнської та 36-ї Міжнародної студентської олімпіади з програмування у 2011 році
На виконання Указу Президента України №926 від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи